Odpust Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania – zapowiedź

W poniedziałek 12 września, przypada doroczny odpust Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Dodatkowa Msza św. o godz. 12.00. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył będzie Ks. Bp Marian Kruszyłowicz – nasz franciszkański Współbrat ze Szczecina. Oprawa  Eucharystii i koncert na zakończenie wieczornych uroczystości liturgicznych w wykonaniu zespołu Accademia dell’ Arcadia.

468 ad