Strefa ruchu przy ko艣ciele

Strefa ruchu przy ko艣ciele

Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 506/2017/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 21 lipca 2017r.

REGULAMIN WYDAWANIA WARUNK脫W WJAZDU W OBSZAR OBJ臉TY ZNAKIEM B-1 ZAKAZ RUCHU NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Zasady og贸lne

搂 1

Regulamin okre艣la zasady wydawania i u偶ytkowania 鈥濿ARUNK脫W WJAZDU鈥.

搂 2

鈥濿arunki wjazdu鈥 wydaje si臋 jedynie w przypadku konieczno艣ci wjazdu za znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tabliczk膮 o tre艣ci 鈥濶IE DOTYCZY POJAZD脫W UPOWA呕NIONYCH PRZEZ ZARZ膭D DR脫G MIEJSKICH W POZNANIU鈥.

搂 3

Za upowa偶nionych uwa偶a si臋:

a) pojazdy posiadaj膮ce wa偶ne 鈥濿arunki wjazdu鈥 wydane przez Zarz膮d Dr贸g Miejskich w Poznaniu,

b) pojazdy s艂u偶bowe Policji,

c) karetki Pogotowia Ratunkowego,

d) pojazdy Stra偶y Po偶arnej,

e) pojazdy Stra偶y Miejskiej Miasta Poznania,

f) pojazdy TAXI (taks贸wki) w czasie wykonywania zarobkowego przewozu os贸b w聽rejonie Starego Rynku w Poznaniu (z wy艂膮czeniem p艂yty Starego Rynku) bez prawa postoju,

g) pojazdy doje偶d偶aj膮ce na parkingi wewn臋trzne nast臋puj膮cych instytucji: Polska Akademia Nauk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Bazar Pozna艅ski, Bank BZ WBK, Bank Pekao,

h) pojazdy doje偶d偶aj膮ce do ko艣cio艂a Franciszkan贸w przy ul. Franciszka艅skiej w聽Poznaniu oraz do parkingu przy ul. Wroc艂awskiej 25 w Poznaniu.

搂 4

鈥濿arunki wjazdu鈥 uprawniaj膮 pojazd do wjazdu w okre艣lonym w nich czasie, terminie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

搂 5

鈥濿arunki wjazdu鈥 wydaje dyrektor Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu, zwany dalej organem wydaj膮cym. Do wydawania 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 dyrektor mo偶e upowa偶ni膰 pracownik贸w Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu.

搂 6

鈥濿arunki wjazdu鈥 wydawane s膮 dla pojazd贸w:

a) mieszka艅c贸w maj膮cych mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 (np. na terenie posesji),

b) mieszka艅c贸w maj膮cych mo偶liwo艣膰 korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszka艅c贸w ulic Paderewskiego, Wroc艂awskiej, Szkolnej, Jask贸艂czej, Koziej, Go艂臋biej obj臋tych znakiem B-1),

c) w艂a艣cicieli lokali maj膮cych mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 (np. na terenie posesji),

d) najemc贸w lokali maj膮cych mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 (np. na terenie posesji),

e) instytucji maj膮cych swoj膮 siedzib臋 na obszarze obj臋tym znakiem B-1, a maj膮cych mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 (np. na terenie posesji),

f) s艂u偶b komunalnych,

g) firm wykonuj膮cych us艂ugi komunalne,

h) prasy, radia i telewizji (wy艂膮cznie samochody s艂u偶bowe),

i) innych podmiot贸w, dla kt贸rych wjazd jest niezb臋dny i zostanie odpowiednio uargumentowany (np. dow贸z paczek i przesy艂ek dla mieszka艅c贸w z wy艂. dostaw towar贸w dla firm i instytucji, hotele – pojazd z potwierdzon膮 rezerwacj膮).

鈥濿arunki wjazdu鈥 dla wy偶ej wymienionych podmiot贸w wydawane s膮 na pojazdy o聽dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t, z zastrze偶eniem pkt 7.

搂 7

W przypadku pojazd贸w s艂u偶b komunalnych, wykonuj膮cych us艂ugi komunalne oraz przewo偶膮cych 艂adunki specjalne lub niepodzielne, dopuszcza si臋 wydanie 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 dla pojazd贸w o masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej 3,5 t (wymagana opinia Wydzia艂u Budowy i Utrzymania Dr贸g Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu).

搂 8

鈥濿arunki wjazdu鈥 nale偶y umie艣ci膰 za przedni膮 szyb膮 pojazdu, w taki spos贸b, aby mo偶liwe by艂o odczytanie wszystkich danych na nich zawartych. Brak wy艂o偶enia 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 w miejscu widocznym, jak r贸wnie偶 zakrycie znajduj膮cych si臋 na nich danych, traktowane b臋dzie jak ich brak.

搂 9

鈥濿arunki wjazdu鈥 nie zwalniaj膮 z obowi膮zku stosowania si臋 do przepis贸w ustawy Prawo o聽ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

搂 10

鈥濿arunki wjazdu鈥 nie zwalniaj膮 z obowi膮zku uiszczania op艂aty za parkowanie w Strefie P艂atnego Parkowania.

搂 11

Za wydanie 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 nie pobiera si臋 op艂aty.

搂 12

鈥濿arunki wjazdu鈥 wydawane s膮 na podstawie odpowiednio uzasadnionego i聽udokumentowanego wniosku, sporz膮dzonego na druku dost臋pnym w siedzibie Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu lub pod adresem: www.zdm.poznan.pl, w zak艂adce Za艂atw spraw臋.

Wniosek nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Pozna艅, listownie lub mailowo (zdm@zdm.poznan.pl).

搂 13

Do wniosku o wydanie 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 nale偶y do艂膮czy膰:

a) dokument uzasadniaj膮cy potrzeb臋, celowo艣膰 wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,

b) dokument potwierdzaj膮cy mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 (np. umowa najmu miejsca parkingowego),

c) ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,

d) w przypadku wnioskowania o 鈥濿arunki wjazdu鈥 dla pojazdu o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej 3,5 t 鈥 o艣wiadczenie, 偶e w przypadku uszkodzenia nawierzchni dr贸g oraz innych element贸w pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodze艅.

搂 14

Dokumentem, o kt贸rym mowa w 搂 13 lit. a i 搂 13 lit. b, mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci:

a) tytu艂 prawny do nieruchomo艣ci lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomo艣ci zg艂oszona do urz臋du skarbowego itp.),

b) wpis do Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej/ KRS,

c) zlecenie na wykonanie okre艣lonych rob贸t lub us艂ug,

d) zezwolenie na zaj臋cie pasa drogowego.

搂 15

Wnioski rozpatrywane s膮 niezw艂ocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich z艂o偶enia. Okres ten jednak mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony w przypadku konieczno艣ci otrzymania dodatkowych opinii lub konieczno艣ci uzupe艂nienia dokumentacji.

搂 16

Odbi贸r 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 mo偶liwy jest jedynie osobi艣cie w siedzibie ZDM w Poznaniu przy ulicy Wilczak 17, po uprzednim聽 telefonicznym um贸wieniu terminu (nr tel. 61 64 77 217).

搂 17

W uzasadnionych wypadkach dopuszcza si臋 wskazanie na jednych 鈥濿arunkach wjazdu鈥澛 kilku numer贸w rejestracyjnych pojazd贸w jednego podmiotu. W takim przypadku w tym samym czasie mo偶liwy jest wjazd wy艂膮cznie jednego pojazdu wskazanego na wydanym dokumencie.

搂 18

Organ wydaj膮cy, niezale偶nie od wniosku, mo偶e sam okre艣li膰 na 鈥濿arunkach wjazdu鈥 okres jego wa偶no艣ci w zale偶no艣ci od d艂ugo艣ci okresu, w jakim istniej膮 przyczyny uzasadniaj膮ce wydanie tych 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥.

搂 19

W przypadku zmiany pojazdu (marka i numer rejestracyjny), na kt贸ry wydano 鈥濿arunki wjazdu鈥 na wniosek Wnioskodawcy, organ wydaj膮cy wyda nowe 鈥濿arunki wjazdu鈥, po uprzednim zwrocie dokument贸w wystawionych na poprzedni pojazd.

搂 20

Dostawy towar贸w i zaopatrzenia w obszarze obj臋tym znakiem B-1 na ulicach Starego Rynku w Poznaniu, 艂膮cznie z p艂yt膮 rynku, odbywa膰 si臋 b臋d膮 w godzinach od 6.00 do 11.00 bez konieczno艣ci posiadania 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥.

搂 21

Znak B-1 w obszarze Starego Rynku w Poznaniu 艂膮cznie z p艂yt膮 rynku nie dotyczy rower贸w.

搂 22

Na pozosta艂ych ulicach w mie艣cie Poznaniu czas dostaw i zaopatrzenia oraz dopuszczenie rower贸w pod zakaz ruchu okre艣lony jest tabliczk膮 do znaku B-1.

Postanowienia ko艅cowe

搂 23

W艂a艣ciwy organ ma prawo odm贸wi膰 wydania 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 w szczeg贸lno艣ci w聽nast臋puj膮cych wypadkach:

a) korzystania z uprzednio wydanych 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 niezgodnie z ich przeznaczeniem i ustaleniami,

b) stwierdzenia braku istnienia podstawy do wydania 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥,

c) uznania przez organ wydaj膮cy, 偶e podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu i聽postoju jest nieprawdziwy b膮d藕 nieaktualny,

d) negatywnej opinii organ贸w kontrolnych (Policji, Stra偶y Miejskiej) dotycz膮cej u偶ytkowania wcze艣niej wydanych 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥,

e) je偶eli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich danych.

搂 24

Od odmowy wydania 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥 przys艂uguje odwo艂anie do Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od odebrania.

搂 25

Organy kontroluj膮ce (Policja, Stra偶 Miejska) w przypadku stwierdzenia 艂amania zasad i聽warunk贸w uj臋tych w niniejszym regulaminie lub okre艣lonych w 鈥濿arunkach wjazdu鈥, mog膮 te 鈥濿arunki wjazdu鈥 zatrzyma膰. Zatrzymane 鈥濿arunki wjazdu鈥 mog膮 zosta膰 uniewa偶nione przez organ wydaj膮cy.

搂 26

Na potrzeby zwi膮zane z organizacj膮 ruchu na obszarze obj臋tym znakiem B-1 Zarz膮d Dr贸g Miejskich w Poznaniu prowadzi rejestr wydanych 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥.

 

PRZYPISY:

1. Taks贸wka – przedsi臋biorcy wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 taks贸wkow膮 musz膮 posiada膰 licencj臋 na transport os贸b, kt贸r膮 otrzymuj膮 po spe艂nieniu warunk贸w wynikaj膮cych z ustawy o transporcie drogowym. Jednym z tych warunk贸w jest przystosowanie pojazdu do wykonywania dzia艂alno艣ci obj臋tej licencj膮 – art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym definiuje poj臋cie taks贸wki jako – pojazdu samochodowego, odpowiednio wyposa偶onego i oznaczonego, przeznaczonego do przewozu os贸b w liczbie nie wi臋kszej ni偶 9 艂膮cznie z kierowc膮 oraz ich baga偶u podr臋cznego (okre艣lenie baga偶u podr臋cznego zawarte jest w prawie przewozowym i ma tak偶e odzwierciedlenie w przepisach porz膮dkowych), za ustalon膮 na podstawie taksometru op艂at膮, natomiast zakres oznaczenia i wyposa偶enia zawarty jest w rozdziale 7 搂 24 rozporz膮dzenia, dotycz膮cym warunk贸w technicznych pojazd贸w.

Zgodnie z 搂 24 pkt 1 cytowanego rozporz膮dzenia taks贸wk臋 wyposa偶a si臋 w:

1) taksometr z wa偶nym dowodem legalizacji;

2) co najmniej dwa miejsca dla pasa偶er贸w,

3) co najmniej dwoje drzwi z ka偶dego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z ty艂u nadwozia;

4) pomieszczenie na podr臋czny baga偶 pasa偶er贸w taks贸wki osobowej;

5) ga艣nic臋 umieszczon膮 w miejscu 艂atwo dost臋pnym w razie potrzeby jej u偶ycia;

6) apteczk臋 dora藕nej pomocy;

7) ogumione ko艂o zapasowe;

8) dodatkowe 艣wiat艂o z napisem „TAXI”, odpowiadaj膮ce nast臋puj膮cym warunkom:

a) rozmieszczenie: na dachu,

b) barwa: bia艂a lub 偶贸艂ta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z ty艂u pojazdu; w taks贸wce baga偶owej napis mo偶e by膰 widoczny tylko z przodu pojazdu,

c) po艂膮czenia elektryczne: 艣wiat艂o mo偶e by膰 w艂膮czone w贸wczas, gdy taksometr jest wy艂膮czony, niezale偶nie od w艂膮czenia innych 艣wiate艂 i po艂o偶enia urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego prac臋 silnika; w艂膮czenie lub wy艂膮czenie taksometru powinno powodowa膰 r贸wnoczesne odpowiednio wy艂膮czenie lub w艂膮czenie 艣wiat艂a,

d) powinno by膰 widoczne po zapadni臋ciu zmroku z odleg艂o艣ci co najmniej 50 m przy dobrej przejrzysto艣ci powietrza.

2. Dopuszcza si臋 uzupe艂nienie 艣wiat艂a, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa 艣wiat艂a migaj膮ce barwy 偶贸艂tej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wsp贸lnej obudowie. 艢wiat艂a te mog膮 by膰 w艂膮czane i wy艂膮czane odr臋bnym wy艂膮cznikiem przez kierowc臋 taks贸wki w razie zagro偶enia jego bezpiecze艅stwa.

3. Dopuszcza si臋 stosowanie dodatkowych lamp z napisami okre艣laj膮cymi firm臋, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikuj膮ce taks贸wk臋, odpowiadaj膮cych nast臋puj膮cym warunkom:

1)rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony 艣wiat艂a z napisem „TAXI”;

2)barwa: bia艂a lub 偶贸艂ta samochodowa;

3)nie mog膮 one utrudnia膰 czytelno艣ci i widoczno艣ci napisu „TAXI”.

4. Dopuszcza si臋 stosowanie dodatkowych oznacze艅 zawieraj膮cych nazw臋 miejscowo艣ci, herb miejscowo艣ci, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikuj膮ce miejscow膮 taks贸wk臋, pod warunkiem 偶e s膮 one zgodne z ustaleniami obowi膮zuj膮cymi na obszarze danych gmin lub zwi膮zku komunalnego.

Zakres dopuszczonego dodatkowego oznaczenia w mie艣cie Poznaniu wynika z rozdzia艂u 2 (搂搂 od 8 do 14) uchwa艂y Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. (tekst jednolity za艂膮cznik do obwieszczenia Rady Miasta Poznania z dnia 6 wrze艣nia 2016 r.)

Uprawnione taks贸wki do korzystania ze stref zamkni臋tych dla normalnego ruchu w mie艣cie Poznaniu to pojazdy posiadaj膮ce aktywne licencje (weryfikacja jest mo偶liwa przy pomocy naklejki z QR-Kodem – 搂 8 cytowanej wy偶ej uchwa艂y) – wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.

Wymagane dokumenty: Pisemny聽wniosek, z podaniem adresu posesji, do kt贸rej wymagany jest dojazd i cel dojazdu na posesj臋.
Do wniosku o wydanie 鈥濿arunk贸w wjazdu鈥, nale偶y do艂膮czy膰:
a.聽dokument uzasadniaj膮cy potrzeb臋, celowo艣膰 wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,
b.聽dokument potwierdzaj膮cy mo偶liwo艣膰 postoju poza drog膮 鈥 je艣li dotyczy (np. umowa najmu miejsca parkingowego)
c.聽ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
d.聽w przypadku wnioskowania o 鈥瀢arunki wjazdu鈥 dla pojazdu o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej 3,5 t 鈥撀o艣wiadczenie, 偶e w przypadku uszkodzenia nawierzchni dr贸g oraz innych element贸w pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodze艅.

Miejsce z艂o偶enia dokument贸w: Zarz膮d Dr贸g Miejskich w Poznaniu, 61-623 Pozna艅, ul. Wilczak 17 – WYDZIA艁 WSPOMAGANIA ZARZ膭DZANIA I KOMUNIKACJI SPO艁ECZNEJ,
tel.聽+48 61 647 72 00 centrala, fax聽+48 61 820 17 09. Informacji udziela Wydzia艂 Organizacji Ruchu, tel.聽+48 61 647 72 17, fax聽+48 61 647 72 17

Op艂aty: Wniosek nie podlega op艂acie skarbowej.

Termin i spos贸b za艂atwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu z艂o偶enia – odbi贸r warunk贸w wjazdu w siedzibie ZDM w Poznaniu

Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie Ministr贸w Infrastruktury oraz Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak贸w i sygna艂贸w drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, j.t., ze zm.).
ZARZ膭DZENIE NR 506/2017/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 21 lipca 2017r.
REGULAMIN WYDAWANIA WARUNK脫W WJAZDU W OBSZAR OBJ臉TY ZNAKIEM B-1 ZAKAZ RUCHU NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Tryb odwo艂awczy: Nie przys艂uguje


Przeczytaj tak偶e:

Warunki wjazdu w ulic臋 oznaczon膮 znakiem B1 (zakaz ruchu)

Od lipca na Starym Mie艣cie ulice z 鈥瀦akazem ruchu鈥

468 ad