Obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z kościoła św. Barbary (oo. Bernardynów) w Przeworsku